دلشاد شیخ (Dilshad sheikh)

دلشاد شیخ (Dilshad sheikh)

آهنگساز و خواننده

تولد

زندگینامه دلشاد شیخ (Dilshad sheikh)

دلشاد شیخ، آهنگساز و خواننده جوان هندی است که در کارنامه هنری خود همکاری در فیلم های "فراتر از ابرها"، "محمد (ص)"، "سلام بمبئی" و "دختر شيطان" را ثبت نموده است.

رویدادهای مرتبط با دلشاد شیخ (Dilshad sheikh)