امین طباطبایی

امین طباطبایی

بازیگر

نویسنده و دستیار کارگردان

تولد

زندگینامه امین طباطبایی

امین طباطبایی بازیگر، نویسنده و دستیار کارگردان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس می باشد. او بازی در نمایش های "صبحانه براي ايکاروس"، "پاييز هزار و سيصد و جنگ"، اتللو"، "خاندان چن‌چي"، "مچ گیری"، "لیرشاه"، "دوازده"، "پس از واقعه"، "ضیافت"، فاوست"، "فیل"، "در بیشه"، "حریم"، "بازگشت افتخارآمیز مردان جنگ"، "ابرها"، "طوفان"، "هملت" "مراسم قطع دست در اسپوکن" و "اودیسه" در کارنامه بازیگری خود دارد.
طباطبایی برای نمایش های "کالون و قيام کاستليون"، "اتللو" و "ابرها" به عنوان مشاور و دستيار کارگردان نیز حضور داشته است. بازیگر نمایش "اتللو" نویسندگی نمایشنامه "ادیسه" را نیز با نام خود به ثبت رسانیده است.
او برنده "جايزه اول نمايشنامه نويسي در بخش نمايشنامه خواني از دوازدهمين جشنواره تئاتردانشگاهي 1388"، "جايزه دوم نمايشنامه نويسي از  نخستين جشنواره نمايشنامه‌نويسي قلم 1390"، "جايزه اول نمايشنامه خواني از  دهمين جشنواره تئاتر تجربه 1387"، "جايزه دوم نمايشنامه خواني از چهارمين جشنواره نمايشنامه خوانی مولوی 1388"، "جايزه سوم بازيگري از  دهمين جشنواره تئاتر تجربه 1387"، "جايزه سوم بازيگري از يازدهمين جشنواره تئاتر تجربه 1388" و "جايزه سوم بازيگري از دومين جشنواره تئاتر تک 1389" نیز می باشد.

 

رویدادهای مرتبط با امین طباطبایی