اصغر خلیلی

اصغر خلیلی

نویسنده

طراح

کارگردان

بازیگر

تولد 1355

زندگینامه اصغر خلیلی

اصغر خلیلی متولد سال 1355، نویسنده، طراح، کارگردان و بازیگر ایرانی می‌باشد که مدرک کارشناسی ارشد نمایش خود را از دانشکده هنر و معماری دریافت کرد.
او در کارهای بسیاری همچون "اعجاز در انطاکیه"، "نیم ساعت به عشق"، "قطار کاغذی"، "پایان فصل سرد"، "معرکه در تاریکی"، "در جست و جوی خورشید"، "کابوس واقعی"، "سقف کاغذی"، "زینب پیامبر کربلای 5"، "سرخ آب"، "عشق رویا تاریکی"، "پسران خورشید"، "شاعره آتش"، "اترار نامه"، "دایره"، "موهای بلوند"، "آوازهای ماندلا"، "خرمشهر 11"، "تراژدی جنگ"، "من نمی‌توانم تو می‌توانی"، "پاکت نامه" و"نظمیه زنان" به عنوان نویسنده،طراح و کارگردان حضور داشته‌است.
همچنین کارگردانی "قهوه قجری"، طرحی صحنه "هملت با سلاد فصل"،"دزد آب" و "گپ" و در تله تاتر "اترار نامه" و "اروی" به عنوان نویسنده، کارگردان و طراح حضور داشته‌است.
خلیلی در مدت فعالیت هنری‌اش جوایزی همچون "دریافت جایزه اول کارگردانی برای "معرکه در تاریکی" از اصفهان، جشنواره استانی ـ یزد، جشنواره منطقه ای "، "دریافت جایزه اول نمایش نامه نویسی برای  "معرکه در تاریکی" از اصفهان، جشنواره استانی ـ یزد، جشنواره منطقه‌ای "، "دریافت جایزه اول طراحی صحنه لباس بروشور برای "معرکه در تاریکی" از جشنواره استانی و منطقه ای ‏یزد"، "دریافت جایزه اول کارگردانی برای "خاتون غصه دار" از جشنواره استانی ـ اردبیل، منطقه ای"، "دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای "خاتون غصه دار" از جشنواره استانی ـ اردبیل، منطقه ای"، "‏دریافت جایزه اول نمایش نامه نویسی برای "خاتون غصه دار" از جشنواره استانی ـ اردبیل، منطقه ای‏"، "دریافت جایزه ول کارگردانی برای "سرخ آب" از اصفهان، جشنواره استانی ـ شیراز، جشنوار منطقه ای"، " ‏دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای"سرخ آب" از اصفهان، جشنواره استانی ـ شیراز، جشنواره منطقه‌ای"، "دریافت جایزه اول کارگردانی برای "عشق رویا تاریکی" از اصفهان، جشنواره استانی و منطقه ای"، " دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای "عشق رویا تاریکی" از اصفهان، جشنواره استانی و منطقه ای"، "دریافت جایزه اول نمایش نامه نویسی برای "عشق رویا تاریکی" از اصفهان، جشنواره استانی و منطقه ای"، "دریافت جایزه اول کارگردانی برای نمایش موهای بلوند از جشنواره منطقه ای"، " دریافت جایزه اول طراحی صحنه برای نمایش موهای بلوند از جشنواره منطقه ای‏"، "‏دریافت جایزه کار برگزیده ازجشنواره تاتر فجر برای نمایش موهای بلوند"،‏ "دریافت جایزه اول کارگردانی برای " اترار نامه" از جشنواره سیما"، " دریافت جایزه اول نمایش نامه نویسی برای " اترار نامه" از جشنواره سیما"، "دریافت جایزه اول کارگردانی برای " اترار نامه" از جشنواره بین المللی تئاتر فجر"، " دریافت  جایزه اول نمایش نامه نویسی برای " اترار نامه" از جشنواره بین المللی فجر" و "‏دریافت جایزه اول کارگردانی برای "خرمشهر 11" از جشنواره تئاتر فتح خرمشهر" دریافت نموده است. ‏

 

رویدادهای مرتبط با اصغر خلیلی